Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

L’actual situació de pandemia causada pel COVID-19, ha suposat la sol·licitud i aplicació massiva dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), ja que possibiliten a les empreses poder suspendre o reduir la jornada de treball dels seus treballadors, rebent bonificacions respecte les quotes a la Seguretat Social i sense tenir que pagar el salari per la jornada de treball no realitzada. I per part dels treballadors, suposa l’obtenció de la prestació d’atur per la part de la jornada no prestada.

Aquests expedients poden ser derivats per:

  • Causes de força major, que és el supòsit en el que ens trobem actualment, en el que tenim una sèrie de normatives que obliguen al tancament total o parcial d’una activitat econòmica.
  • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives (ETOP), que es quan existeixen pèrdues econòmiques, disminució d’ingressos o comandes, o canvis organitzatius de l’empresa o de la demanda que suposen la necessitat d’iniciar aquest tipus d’expedient.

En el primer tipus d’ERTO, el de força major, s’haurà de presentar una sèrie de documentació davant el Departament de Treball competent, i en concret, s’haurà de remetre telemàticament: detall dels treballadors afectats, memòria i documentació justificativa de la necessitat de que sigui concedit l’ERTO, i comunicació als representants dels treballadors, o en defecte, als propis treballadors, de que es vol demanar aquest tipus d’expedient.

En canvi, en l’ERTO per causes ETOP, el procediment és més complex i llarg, ja que s’haurà de dur a terme un període de consultes amb els representants dels treballadors, i aixecar una acta de totes les reunions que es realitzin, enviant una copia firmada al Departament de Treball.

En els dos casos, i en el supòsit que el Departament de Treball accepti l’ERTO demanat, té la conseqüència inmediata de que durant els 6 mesos posteriors, no es podrà acomiadar a cap dels treballadors inclosos en l’ERTO, excepte que es tracti de:

  • Baixa voluntària.
  • Acomiadament disciplinari procedent.
  • Finalització contracte temporal.
  • Baixa per pensió Incapacidad Permanent Total, Absoluta o Gran Invalidesa.
  • Baixa per jubilació.

Fora d’aquestes excepcions, si s’acomiada a algun dels treballadors afectats per l’ERTO, suposarà el retorn de les bonificacions a la Seguretat Social de tots els treballadors inclosos a l’expedient de regulació temporal d’ocupació amb un recàrrec del 20%.

Per a més informació: ERTO.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Si ho prefereixes, pots parlar amb nosaltres des d’aquest formulari
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.