Serveis a la persona

Hipoteques IRPH

La majoria d’entitats financeres, buscant guanyar el màxim benefici,
ofereixen als seus clients productes tòxics i inclouen clàusules abusives en les
hipoteques.

Abusos en hipoteques : En els contractes de préstec o crèdits hipotecaris és
molt habitual que es produeixin abusos bancaris

 • Clàusula sol: Són barreres que impedeixen que el consumidor pugui beneficiar-se del descens dels tipus d’interès en les hipoteques.
 • lmputació de Despeses: El banc fa recaure en el client l’íntegre pagament de les despeses hipotecàries (Notaria, Registre de la Propietat, Gestoria..,), en contra de la Jurisprudència del Tribunal Suprem.
 • IRPH Caixes aplicat com a tipus fix: Sobre la base de la clàusula denominada com a “tipus de tancament”, els bancs apliquen l’últim IRPH Caixes publicat l’any 2013 a pesar que va desaparèixer.
 • Comissió de reclamació per impagament de quotes: és nul·la, però malgrat això la continuen aplicant.
 • lnterés de demora.
 • Vencimient avançat.
 • SWAP: S’estableix un tipus d’interès fix per a les hipoteques, en lloc devincularlas a l’Euribor. Si el tipus se situa per sobre del tipus d’interès fixat en el clip serà el banc qui aboni la diferència, però si el tipus d’interès cau per sota dels tipus fixats, serà el consumidor qui pagui la diferència.

 

Abusos en productes financers: Aquests són els productes financers que històricament més abusos bancaris han provocat, en oferir-se a persones que no tenien el perfil apropiat per a aquests productes:

 • Participacions preferents: Són productes financers que s’adquireixen a perpetuïtat. Atorguen drets econòmics ja que permeten la participació en els dividends, no obstant això, a diferència de les accions, no permeten votar en les juntes d’accionistes. El problema es troba en què el client no sap quant temps les tindrà en propietat, ja que l’entitat que les emet no té obligació de recomprar-les en una data determinada, sinó que poden tenir una vida il·limitada.

 • Pagarés: Són documents que consisteixen en una promesa futura de pagament, el seu principal problema radica en el fet que no estan recolzats per cap Fons de Garantia. Si el banc fa fallida, ningú retorna la inversió, i els clients, hauran de sumar-se a la llista de creditors i esperar el seu torn per a cobrar.

 • Cèdules hipotecàries: Són bons garantits pel banc que les emet. El client presta diners que li és garantit amb préstecs hipotecaris ja atorgats. Han de vendre’s en mercats secundaris, això pot comportar pèrdues de rendibilitat en tractar-se de mercats complexos i molt saturats.

 • Deute subordinat: Deute emès pel banc, que en cas de fallida, els seus posseïdors cobraran després dels administradors judicials, Hisenda i la Seguretat Social. La seva valoració és excessivament baixa, en molts casos, els consumidors han experimentat que el preu al qual van comprar el deute és molt inferior al valor de mercat

FAQs

El IRPH caixes va desaparèixer l’any 2013, i des de llavors CAIXABANK i altres entitats l’han continuat aplicant com a fix, a la mena del 4%. El que s’ha de fer és reclamar judicialment la nul·litat de la clàusula de tipus de tancament, que converteix el préstec de variable a fix, d’aquesta manera podem reduir en més d’un 2% el tipus d’interès aplicable al préstec. I això sense cap cost per al perjudicat, ja que els jutjats imposen al banc les costes del procediment.

Fa anys, quan una empresa té un deute amb la Seguretat Social, la Tresoreria General reclama el seu pagament als administradors de l’empresa fent-los responsables solidaris del deute. Doncs bé, la immensa majoria de les vegades des del DESPATX MORAGUES hem obtingut resolució favorable, atès que la derivació de responsabilitat no resulta pertinent. La TGSS ha d’ajustar-se a la normativa reguladora de la Llei de Societats de Capital i al no fer-ho, ens dóna la raó en el judici.

A pesar que l’empresa deutora sigui insolvent, hi ha mecanismes per a cobrar el deute. Es pot demanar al jutjat mercantil la declaració de responsabilitat solidària dels deutes socials en cas de concórrer causa de dissolució de la societat, també podem instar el concurs de creditors de la societat deutora i demanar la qualificació del concurs com a culpable. Finalment poden exercitar-se les accions de reintegrament en el cas que la societat deutora hagi arribat a la insolvència, de manera indeguda o fraudulenta.

Si ho prefereixes, pots parlar amb nosaltres des d’aquest formulari
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.