Te interessa

El divorcio

El divorci

Quan es produeix un divorci, s’han de resoldre una sèrie de qüestions, com és l’ús del domicili familiar, el pagament d’una prestació compensatoria o per raó de treball, la divisió dels béns en copropietat, determinar la guarda i custòdia dels fills en comú menors d’edat,

Impost de plusvàlua|

El impost de plusvàlua municipal

Despatx Moragues, ha obtingut una sentencia pionera a Lleida, que anul·la la liquidació del impost de plusvàlua i obliga a la Paeria a retornar el total del impost cobrat, més els interessos corresponents i les costes del judici. El fundador del nostre Despatx, José-María Moragues

IRPH

IRPH en els préstecs hipotecaris

IRPH, és l’índex de referència dels préstecs hipotecaris que utilitzaven les caixes, entitats i els bancs i que solia ser més elevat que l’EURIBOR. L’inconvenient de l’IRPH es que amb la desaparició de l’IRPH dels bancs i de les caixes, s’aplica la clàusula de tancament

Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)

Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

L’actual situació de pandemia causada pel COVID-19, ha suposat la sol·licitud i aplicació massiva dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), ja que possibiliten a les empreses poder suspendre o reduir la jornada de treball dels seus treballadors, rebent bonificacions respecte les quotes a la

Les societats mercantils

Les societats mercantils

La societat mercantil, sorgeix quan dos o més persones volen desenvolupar una activitat, ja sigui de caire comercial, de serveis o industrial, per tal de separar el patrimoni personal de la nova societat que es constitueixi i per gaudir de tots els avantatges que comporta

El lloguer de locals enfront la pandemia causada pel COVID-19

El lloguer de locals en plena pandèmia COVID-19

La Generalitat ha publicat el Decret Llei 34/2020, que possibilita una solució amistosa entre l’arrendatari i l’arrendador en el supòsit d’impagament del lloguer de locals destinats a usos comercials i industrials. Enfront de la situació originada pel COVID-19, molts arrendadors han patit l’impagament de rendes

Aplazamientos impuestos

L’ajornament en el pagament dels impostos

L’Agència Tributaria permet l’ajornament en el pagament dels impostos, sempre i quan es compleixen una sèrie de requisits. Es pot sol·licitar l’ajornament en el pagament dels impostos d’IRPF, societats i IVA. En canvi, els impostos per retencions professionals i del treball no es poden ajornar.

Se puede formalizar el divorcio ante notario

El procediment de divorci davant el notari

Es pot formalitzar el divorci davant de notari, sempre que els interessats portin casats més de tres mesos, no tinguin fills en comú o de terni-los que no siguin menors ni incapacitats, no hagin iniciat els tràmits davant el Jutjat i que existeixi mutuo acord

Para obtener una Incapacidad Permanente debemos de estar ante patologias definitivas

Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

La Incapacitat Permanent es aquella situación per la que un pacient després d’haver estat sotmès a tractament mèdic presenta reduccions anatòmiques i funcionals greus i definitives que el limiten parcialment o totalment per realizar la seva professió habitual o bé, el impedeixen per la realització

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

Les consultes tributàries

Dret que té el contribuent de formular consultes i preguntes a través de la Direcció General de Tributs sobre una operación fiscal. La Direcció General de Tributs disposarà d’un plaç màxim de sis mesos per a resoldre la consulta formulada, tot i que no hi

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.