Te interessa

Planificació fiscal

La planificació del tancament fiscal

A nivell fiscal, és convenient que abans del 31 de desembre es realitzin una sèrie d’actuacions per a poder anticipar una planificació fiscal i intentar que la pròxima tributació sigui la menys impositiva possible. Com a novetats per a la pròxima declaració de renda tenim

La pensión compensatoria y la de alimentos

La pensió d’aliments i la pensió compensatòria

Quan es produeix la ruptura d’un matrimoni o d’una parella de fet, un dels cònjuges pot sol·licitar a l’altre una pensió d’aliments, del que el seu càlcul es fonamenta en les necessitats de la persona que ho demana i es tindran en compte factors com

IRPF e impuesto de sucesiones

IRPF i l’impost de successions

Quan es produeix una defunció, els hereus del causant tindran dret a percebre els seus drets i béns, així com els deutes que tenia el difunt, entre els quals, estarà l’impost d’IIRPF que li corresponia tributar al difunt. Tanmateix, abans de realitzar la liquidació de

Impugnación de la carta de sanción

La impugnació d’una carta de sanció

La carta de sanció es aquella comunicació per la que l’empresa comunica al treballador una amonestació escrita o bé, una suspensió d’ocupació i sou per la comissió d’uns fets que suposadament ha comès el treballador. Si aquest no està d’acord amb el contingut de la

Les societats mercantils

Les societats mercantils

La societat mercantil, sorgeix quan dos o més persones volen desenvolupar una activitat, ja sigui de caire comercial, de serveis o industrial, per tal de separar el patrimoni personal de la nova societat que es constitueixi i per gaudir de tots els avantatges que comporta

El divorcio

El divorci

Quan es produeix un divorci, s’han de resoldre una sèrie de qüestions, com és l’ús del domicili familiar, el pagament d’una prestació compensatoria o per raó de treball, la divisió dels béns en copropietat, determinar la guarda i custòdia dels fills en comú menors d’edat,

Campanya renda 2021

La campanya de renda de l’exercici 2021

L’impost d’IRPF o més conegut com la renda, l’hauran de declarar tots aquells contribuents amb uns rendiments del treball superiors a 22.000’00 euros anuals. També, hauran de declarar per renda aquells contribuents que tot i no superar els 22.000’00 euros anuals per rendiments del treball,

Impugnación de un despido

Què ha de fer un treballador per a impugnar un acomiadament

Quan un treballador rep una comunicació d’acomiadament disposa d’un termini de tan sòls 20 dies hàbils – no computen disabtes, diumenges, ni festius-, per a impugnar la comunicació empresarial i s’ha de computar aquest termini a partir dels efectes de la extinció contractual. S’ha de

Les diferencies entre les arres i el contracte de compravenda

Les diferències entre el contracte d’arres i la compravenda

Les arres es el document previ a la compravenda pel que el propietari i venedor s’obliga a vendre a un tercer interesat l’adquisició d’una finca, fixant les condicions de la futura venda i la quantitat que el comprador abonarà en condició de reserva de l’immoble

La conveniència d’atorgar testament

El testament es aquell document mitjançant el qual una persona manifesta la seva última voluntat respecte el destí que es donarà al seu patrimoni, els seus béns i drets durant la seva absència. Habitualment, el testament es realitza davant notari que donarà fe de la

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.