Te interessa

Las arras son una garantía que conlleva la entrega anticipada de dinero para asegurar la compra de la vivienda.

La fiscalitat de les arres

Les arres son una garantía que comporta el lliurament de diner per tal d’assegurar el compliment de l’obligació consistent en la compra d’un immoble i que constitueix una clausula voluntària que pot incorporar-se al contracte de compraventa d’un habitatge. Existeixen tres tipus d’arres: les confirmatòries,

Las arras son una garantía que conlleva la entrega anticipada de dinero para asegurar la compra de la vivienda.

Les novetats de la declaració de la renda del 2018

Aquest any s’han establert diverses novetats tant formals com en quan el límit de l’obligació de tributació en la declaració de la renda del present exercici 2018. En quan els aspectes formals, aquest any ja no existeix la possibilitat de presentar la declaració en format

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

Les consultes tributàries

Dret que té el contribuent de formular consultes i preguntes a través de la Direcció General de Tributs sobre una operación fiscal. La Direcció General de Tributs disposarà d’un plaç màxim de sis mesos per a resoldre la consulta formulada, tot i que no hi

Se puede formalizar el divorcio ante notario

La exempció d’IRPF a la prestació de maternitat

Fins ara l’Administració tributària obligava a tributar a aquells contribuents que havien obtingut ingresos derivats de la prestació de maternitat i paternitat, però amb la recent sentència del Tribunal Suprem de data de 3 d’octubre de 2018 les prestacions de maternitat estaran exemptes d’IRPF. Ara bé,

Se puede formalizar el divorcio ante notario

Les dues alternatives per reduir la quantia dels impostos

Tot i que fins als mesos de maig i juny no estarem endinsats en la declaració de la renda, és necessari fer una estimació o simulació de les quantitats que tindrem que pagar i intentar reduir els imports a pagar, ja sigui amb un Pla

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

El nou impost sobre actius no productius

El nou impost sobre actius no productius grava la tinença d’una sèrie de béns que marca la llei i que es consideren com a no productius, sempre que estiguin situats a Catalunya en el moment de la data de meritació de l’impost. Aquests béns són els béns immobles,

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost.|

La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost, ja que les dues estipulen que per quantificar el increment o disminució del valor del sòl es

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

Les noves exclusions en l’ajornament o fraccionament d’un deute tributari

A partir del 2017, s’han incorporat noves restriccions respecte l’ajornament o fraccionament de deutes tributaris, que són els deutes als quals se li han d’aplicar retencions, els deutes suspesos per la interposició d’un recurs o per la desestimació del mateix, els pagaments fraccionats del impost

Per accedir a la prestació per maternitat s’han de complir uns requisits|

La prestació per maternitat i la seva exempció de tributació

Poden ser beneficiaris de la prestació per maternitat totes aquelles persones, que amb independència de que siguin dona o home, estiguin amb una situació de suspensió del seu contracte de treball, ja sigui per maternitat, adopció, guarda legal amb fins d’adopció o acolliment familiar. Per

Realizar una compraventa de inmuebles conlleva una serie de repercursiones a nivel fiscal relevantes.|

Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

La compravenda d’un immoble és una operació complexa que comporta una sèrie d’efectes a nivell fiscal. En la compravenda d’un immoble, s’ha de pagar una sèrie d’impostos, que variaran depenent de si ets comprador o venedor, així com de la naturalesa urbana o rústica de la

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.