Te interessa

Impost de plusvàlua|

El impost de plusvàlua municipal

Despatx Moragues, ha obtingut una sentencia pionera a Lleida, que anul·la la liquidació del impost de plusvàlua i obliga a la Paeria a retornar el total del impost cobrat, més els interessos corresponents i les costes del judici. El fundador del nostre Despatx, José-María Moragues

Les parts poden decidir la duració màxima d'un contracte de lloguer d'habitatge

La fiscalitat en els divorcis

El divorci, genera uns fets de contingut econòmic que poden estar gravats per una sèrie d’impostos, com seria per exemple, la pensió d’aliments, ja sigui a favor del cònjuge o a favor dels fills, la prestació compensatòria entre cònjuges i per raó del treball, i les adjudicacions

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

El nou impost sobre actius no productius

El nou impost sobre actius no productius grava la tinença d’una sèrie de béns que marca la llei i que es consideren com a no productius, sempre que estiguin situats a Catalunya en el moment de la data de meritació de l’impost. Aquests béns són els béns immobles,

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost.|

La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost, ja que les dues estipulen que per quantificar el increment o disminució del valor del sòl es

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

Les noves exclusions en l’ajornament o fraccionament d’un deute tributari

A partir del 2017, s’han incorporat noves restriccions respecte l’ajornament o fraccionament de deutes tributaris, que són els deutes als quals se li han d’aplicar retencions, els deutes suspesos per la interposició d’un recurs o per la desestimació del mateix, els pagaments fraccionats del impost

Dret que té el contribuent de formular consultes a través de la direcció general de tributats sobre una operació fiscal que li afecta.

El procediment de regularització cadastral

Si s’està disconforme amb una proposta de regularització cadastral, hi ha un termini de quinze dies per fer les corresponents al·legacions, de tal manera que si deixem passar aquest termini, la proposta esdevindrà definitiva i s’haurà de pagar el valor cadastral fixat per la proposta.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.